Parnerství pro rozvoj kraje

Naše firma se stala partnerem projektu Partnerství pro rozvoj kraje.

logo

Projekt SROP 3.3 - Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Olomouckém kraji neboli projekt Partnerství pro rozvoj kraje

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

20. 04. 2007
Ve dnech 15. až 19. dubna se vedení firmy - Ing. Podmolík a Ing. Podmolíková zúčastnili v rámci projektu "Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje" spolu s delegací Krajského úřadu Olomouckého kraje pod vedením 1. náměstska hejtmana Ing. Pavla Horáka pracovní cesty do Holandska a Belgie. Cílem akce bylo navázání partnerské spolupráce s podnikatelskými subjekty v Holandsku a v Belgii. Dále byli účastníci akce seznámeni s výsledky realizací projektů s podporou Evropské unie v Holandsku a v Belgii.
V rámci neformálních setkání Ing. Podmolík i Ing. Podmolíková prezentovali naše zkušenosti s relizací projektů u nás.
První den se setkání s holadskými hostiteli zúčastnil i náš velvyslanec v Holandsku - pan Mareš.

Několik fotografií z cesty:

První den - seznámení s holandskými partnery, kterého se zúčastnil i náš velvyslanec pan Mareš

setkání u primátora

návštěva jednoho ze sportovních center, které bylo vybudováno za pomoci prostředků z Evropské unie

v Belgii věnují hodně pozornosti revitalizaci starých nevyužitých prostor - v tomto případě se jednalo o areál bývalého dolu a elektrárny, který se postupně přebudovává na kulturní centrum města.

V areálu jsou realizovány kurzy obdobné našim rekvalifikacím. Účastníci se zde učí starým řeměslům z oblasti stavebnictví i dalších oborů. Zajímavostí je i skutečnost, že se těchto semninářů zúčastňují i architekti a projektanti, kteří mají možnost vyzkoušet si na "vlastní" kůži řemeslo.

V jedné z rekonstruovaných budov sídlí také personální agentura:

Belgičané nás seznámili také s výrobou svého oblíbeného nápoje:

Realizované výstupy projektu:

 • Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje - 7. 4. 2005 v obci Jezernice (Program: Komunikace, asertivita; strategické koncepční dokumenty Broumovsko, různé)
 • Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje - 20. 6. v Zábřehu (Program: Komunikace, informace o rozpracované Koncepci zemědělské politiky a rozvoje venkova, informace o mikroregionu Zábřežsko, přednáška na téma Ekologické zemědělství)
 • Analýza vzdělávacích potřeb
 • Metodika vzdělávání
 • Školící materiály
 • Výběr školitele pro euromanažery
 • Grafický manuál pro projekt
 • Vytvoření týmu euromanažerů
 • Uzavřené smlouvy o partnerství
 • Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje - 21. 10. 2005 v obci Doloplazy (Program: Komunikace, Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova - akční plán, různé)
 • Účast na regionální výstavě Regioninvest včetně prezentace projektu
 • Výběr školitele pro sběrače projektových námětů
 • Konference "Olomoucký kraj v Evropě" - 1. 12. 2005
 • Grafický manuál OK pro EU obecně
 • Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje - 2. 12. 2005 v obci Velká Bystřice (Program: komunikace - etika v pracovním styku; informace o projektu Partnertví pro rozvoj kraje, národní dotační tituly pro r. 2006, krajské programy z oblasti ŽP a obnovu památek, školící aktivity Školy obnovy venkova)
 • Vzdělávací program referentů kvality (CAF, banchmarking)
 • Výběr sběračů projektových námětů
 • Školení sběračů projektových námětů
 • Vzdělávací program pro koncepční analytiky
 • Krajská konference nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje - 25. 2. 2006; témata: prezentace projektu Partnerství pro rozvoj kraje, zkušenosti s přípravou projektů a s využíváním prostředků z fondů EU, programovací období 2007 - 2013
 • Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje - 2. a 3. 3. 2006 v obci Česká Ves
 • Zahraniční poznávací cesta do irského regionu Duhalow pro sektor venkova - 28. 3. - 3. 4.; představení projektů realizovaných v oblasti rozvoje venkova
 • Sběr projektových námětů v terénu a budování databáze projektových námětů
 • Zahraniční poznávací cesta pro sektor neziskových organizací do Polska - 16. - 20. 5. 2006
 • Konference "Příprava Olomouckého kraje na nové plánovací období EU" - 7. 6. 2006
 • Vydávání elektronického bulletinu o EU s názvem e -info
 • Budování informačních euronástěnek na obcích a školách
 • Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje - 8. 6. 2006 v Koutech nad Desnou
 • 3. etapa sebehodnocení Krajského úřadu Olomouckého kraje metodou CAF
 • Školení pracovních skupin CAF na městských úřadech ORP
 • Zapojení 9 měst Olomouckého kraje do benchmarkingové iniciativy
 • Kontrolní návštěvy euromanažerů na jejich pracovištích

Plánované výstupy projektu v nejbližším období:

 • Uzavírání dalších smluv o partnerství
 • Vzdělávací semináře pořádané v partnerské spolupráci se Školou obnovy venkova
 • Vzdělávací semináře pořádané v partnerské spolupráci se sektorem neziskových organizací
 • Vzdělávací program pro potenciální příjemce podpory
 • Práce se sesbíranými projektovými náměty
 • Vzdělávací semináře pořádané v partnerské spolupráci s euromanažery
 • 7. pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje - 17. 10. 2006 ve Všechovicích
 • Strategický benchmarking absorpční kapacity v kraji
 • Školení benchmarking pro pracovníky městských úřadů ORP

 

 

 

Aktuální kurzy

Komunikujte s námi i přes sociální sítě

15. listopadu 2013 jsme překročili hranici 6.000 fanoušků na Facebooku!


Chcete získávat novinky na Váš email? Klikněte zde a zaregistrujte se !

Copyrights 2012 © CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ - Počítačová služba s.r.o., Všechny práva vyhrazena.
Admin: Leopold Podmolík ml.

TOPlist

mapa webu    odkazy     Webdesign STUDIO VIRTUALIS